«МОЯ РОДИНА ИЛИ МЕСТО, КОТОРОЕ МНЕ ДОРОГО…»

Прочети още...

Уважаемые коллеги! Обращаем внимание, что в связи с включением Симпозиума в программу III Московского международного салона образования (ММСО - 2016) изменились сроки проведения мероприятия. Симпозиум состоится 13 – 16 апреля 2016 года.  

Прочети още...

ПОКАНА
за свикване на ОБЩО СЪБРАНИЕ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА МРЕЖА НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ПО РУСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА“ („БНМПРЕК“),
         На основание чл.26, ал.1, изр. първо, предложение първо от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), във връзка с чл.17, т.2, предложение първо и т.4 от УСТАВА на Сдружение „Българска национална мрежа на преподавателите по руски език и култура“ („БНМПРЕК“) и в изпълнение на решение № 9 от 8.01.2016 г. на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ на СДРУЖЕНИЕТО

СВИКВАМ

на 30.01.2016 г. (събота), от 10.30 ч. до 13.30  ч. в зала 204 на Руския културно-информационен център в гр. София, ул. Шипка № 34, ОБЩО  СЪБРАНИЕ (ОС) НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА МРЕЖА НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ПО РУСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА“ („БНМПРЕК“).

информацията публикувана на 9.01.2016г.

Прочети още...

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДЕО-МАТЕРИАЛОВ
по преподаванию русского языка как неродного, 
которые могут быть полезны педагогам русского языка и литературы в Болгарии

Прочети още...