Литературно матине, посветено на Фьодор Достоевски и Николай Некрасов

В чест на 200-годишнината от рождението на двамата велики руски писатели в Руския център беше показана посветената на тяхното творчество изложба на Краеведската научна библиотека на Красноярския край, подготвена и във виртуален формат.

Показаната богата колекция от книжни издания, екранизации, записи на музикални и театрални постановки по техни произведения беше естетически поднесена на зрителя на фона на картини и фотоси от съвременни художници и фотографи, съзвучни с духа и времето от 19 и 21 век: описаните в романите на Достоевски дворове, входове, стълби и селските пейзажи от лириката на Некрасов. Особен интерес представляват прижизненото издание на романа "Бесове" (1873 г.) и пълното събрание на съчиненията на Достоевски (1911 г.); "Евангелието на Достоевски", подарено му от жените на декабристите и настолна негова книга по време на заточението му; ръкописната книга със стихотворенията на Некрасов, преписани от негови почитатели и много други.

Пред събралите се ценители на руската литература говори О. Стефанов, д-р по филология, който представи цялостната позиция на Ф. Достоевски за значението на Руско-турската освободителна война, 1877-1878 г. Така бяха опровергани опитите чрез откъслечно позоваване – да бъде подценен огромният подвиг за спасяването на България и на славянството от варварското поругаване на човешките права. В негово изпълнение прозвуча на езика на оригинала и откъс от поемата на Н. Некрасов "Княгиня М. Н. Волконская" (1826 г.) от цикъла "Русские женщины".

Видео изложба: https://www.youtube.com/watch?v=VNoYIDX0lx4