По повод на Националния ни празник 3 март – на Вашето внимание са две забележителни книги, информация за които ни предостави "ИНДЕКС" ООД – официалният представител на Руската академия на науките и водещи издателства от Русия.
От шестнайсет години "Индекс" ООД е директен вносител и разпространител в България и страните от Източна Европа на периодика и книги от Русия, Европа и САЩ.
 
Беляев, Николай И. Русско-турецкая война 1977-1878 гг. Москва, 2019. 509 с.
Болгары в России. Состав., авт. предисловия и примечаний И.Ю. Мельникова. Москва, 2010. 512 с.
 
Стихове, худож. проза, очерци, спомени, въззвания, чиито автори са българи, свързали съдбата си с Русия: 
И. Денкоглу, В. Априлов, Г. Раковски, Д. Чинтулов, Н. Геров, Ст. Доспевски, Хр. Ботев, Райна Попгеоргиева (Райна Княгиня), Л. Каравелов, М. Дринов, Р. Жинзифов, В. Друмев, Т. Бурмов и други, не толкова известни българи.