Награждаване на победителите в конкурса 

„Моят спомен за Русия – с любов”

 

Жури в състав: председател – Ирина Александрова (зам.-председател на Съюза на

свободните писатели), Стефка Мечкарова (председател на Сдружение „Св. Иван Рилски”)

и Марияна Максимова (ръководител на Руския център) прегледа текстовите материали,

представени от участниците в конкурса „Моят спомен за Русия – с любов”, организиран

от Руския център в Столичната библиотека. Журито отличи с парични награди от

Руския център следните участници:

НАГРАДИ ЗА ХУДОЖЕСТВЕН ТЕКСТ (ЕСЕ / СПОМЕН):

I награда – Мариана Дафчева, гр. Асеновград, за спомена „Полина”;

II награда – Костадинка Стоянова, гр. Бургас, за спомена „Посрещане”;

III награда – Анатоли Петров, гр. Велико Търново, за спомена

„Струна от китарата на Висоцки”.

Поощрителни награди (ваучер за книга):

Диана Чиева, гр. Смолян, за спомена „Русия от моето детство”;

Любка Такева, гр. Пещера, за „Моят спомен за Русия – с любов”.

Награждаването на победителите в конкурса ще се състои на

30 септември (сряда) 2020 г. от 17 часа в Мраморното фоайе, етаж 1

на Столичната библиотека, пл. Славейков 4.

Благодарим на всички участници в конкурса !