На 6 юли 2016 г. беше сключено споразумение за сътрудничество между Столична библиотека и фонд "Руски мир".
Предмет на споразумението е популяризирането на руската култура, литература и изкуство и руския език, информиране за класическите и съвременни произведения на руската литература и изкуство и многонационалната култура на народите на Руската федерация, запознаване на обществеността със съвременния живот и историята на Русия и разширяване на културните, образователните и научните контакти с Руската федерация.

Очаквайте есенната програма на Центъра.