1 ноември! Поклон пред вас, будители народни!
"Те са ни спасили и направили народ, тях трябва да почитаме, от тях само ще се научим как да се оправяме сега и утре, ако дотрябва..."
Стоян Омарчевски
 
За първи път празникът се чества през 1909 г. в Пловдив. През 1922 г. Стоян Омарчевски, министър на просвещението, внася предложението за отбелязване на 1 ноември като празник на народните будители, в памет на българските просветни дейци и борците за народна свобода.
От 1 ноември 1923 г. с указ на цар Борис III е обявен за общонационален празник.  
1 11 21