От 6 октомври 2018 г. в залата на Руския център в Столичната библиотека 
започва курс по руски (ниво В-2), който ще продължи до 8.12.2018 г. 
Занятията са всяка събота от 10 до 12.00 часа.
Заповядайте в Руския център в Столичната библиотека (ет. 2) да се 
запишете (всеки ден от 10.00 до 18 ч.)!
За повече информация: тел. 02/8015903, 0894 487 882 и 0893 301 087.