• 2

  Ученици от 43-то Основно училище "Христо Смирненски"

 • 1

  Ученици от 6-то Основно училище "Н.П.Игнатиев"

 • 3

  Изложба илюстрации от Конкурса "Моята любима руска книга"

 • 4

  Конкурс "Моята любима руска книга" - Награждаване

 • 5

  Курс по руски език А1-2, 2020 г.

 • 6

  Лекция "2020: България и Русия – политика и дипломация"

 • 7

  Студенти от УниБИТ

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Съобщение

Уважаеми читатели и посетители,

От...

Повече...

По случай Международния ден на мира – 21 септември СУ „Васил Левски“, гр. Елин Пелин в лицето на Стела Стоянова – ученичка от XII в клас и госпожа Анелия Георгиева – преподавател по руски език, взе участие в Международния форум „Голубь мира“. Форумът е международна изява, организирана от Международния съюз на гражданите и организациите за съхранение на историко-културното наследство „Наследници на победата“. Основната цел на този форум е възпитаване на чувство на патриотизъм и интернационализъм у подрастващите; консолидация в единното Духовно пространство против фашистката, антхуманната и милитаристката идеологии, за мир в целия свят.

Международният ден на мира е провъзгласен от Генералната Асамблея на ООН през 1981 г. Всяка година на 21 септември ООН призовава всички страни в света да прекратят войната и конфликтите.

Създаването на единна координирана дейност в регионите на Русия и страните от международното съобщество по историко-културното и духовно-нравственото единение и възпитанието на младежите позволява да се развият многостранни отношения и да се разшири междукултурният диалог в областта на образованието на основата на приятелски взаимоотношения, взаимно уважение и доверие между народите. Във Форума участваха училища от Етиопия, Сингапур, Казахстан и др.

Стела Стоянова и госпожа Анелия Георгиева се представиха с доклад на тема „Пока живём, мы помним“.

В рамките на инициативите на Международния ден на мира беше и участието на група ученици от XII в клас с техния преподавател по руски език госпожа Анелия Георгиева, които в Единния час на Духовността пуснаха в небето балони с бели гълъби – символ на мира и желанието на всички нас да живеем в свят без войни.

           Участниците във форума изразиха своята солидарност в борбата срещу тероризма и престъпността и се обединиха в идеята за укрепване на мира на планетата.