novini kalendar1На 26 ноември 2015 г. в Руския център на ОКИ «Столична библиотека» се проведе поредното занятие на школата за повишаване на квалификацията на преподаватели по руски език. Темата: "Тестиране на говоренето. Оценяване на звучаща реч" предизвика интерес у участниците, които изказаха мнение, че говоренето е едновременно най-важния и най-трудния вид речева дейност в обучението по руски като чужд език.

Определянето на нивото на владеене на устната реч трябва да се основава на ясен и коректен списък на параметрите на оценката. В таблиците за оценки на говоренето в ТРКИ се привеждат такива критерии като: адекватност на решението на комуникативната задача; логичност; наличие на комуникативно значими и комуникативно незначими грешки; правилност/нормативност.

                                  

Семинарът бе проведен от преподавателя по методика на обучението по руски като чужд доцент Антония Радкова. В обучението участваха студенти от специалност руска филология на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – бъдещи учители по руски език в българските училища, студенти от Армения и Гърция, обучаващи се по програмата за обмен "Еразмус" и преподаватели по руски език.