ще бъде "Дежурният за страната" – сатирикът Михаил Жванецкий. Срещата 
със заслужилия хуморист, който през смях ни провокира да се замислим, е 
в ефира на Канал 1 на руската телевизия по повод юбилея му.
Очакваме Ви на 19 март 2019 г. от 17 ч. в залата на Руския център в 
Столичната библиотека, етаж 2.

жванецки

Любимият преподавател в курсовете по руски език за възрастни – Евгения 
Стойнева, облечена в руска народна носия, направи истински празник с 
руски чай и самовар, а присъстващите донесоха домашни блини (палачинки), 
лакомства, пряники и сушки, гарнирани с руски песни и фолклорна музика. 
Най-голямата украса на Масленицата бе доброто настроение на всички.

Масленица

 

До 10 април 2019 г. на Руския център в Столичната библиотека е 
предоставен електронен достъп до 130 000 книги от базата данни на 
руската електронно-библиотечна система IPRS BOOKS, която включва научна, 
образователна и художествена литература; учебници, справочници и 
енциклопедии по 55 тематични направления. Изчерпателно са представени 
сферите на културата и изкуството, на руския език, историята и 
обществените науки. Платформата предлага и обширна медиатека с 
мултимедийна информация (аудио- и видеоматериали).
С читателска карта за Библиотеката можете да ползвате изброените 
електронни източници единствено в Руския център (от понеделник до петък: 
9.30-13 ч. и 13.30-18.30 ч.).

21 февруари

Международен ден на родния език 

Усвояването на чужд език — това е начин да опознаеш други светове...“.Всеки език е извор на знания за миналото, настоящето и бъдещето.

rucen

На 14 февруари 2019 г. учениците от 4 „а“ и 4 „б“ класове на 48 Основно училище „Йосиф Ковачев“ с класни ръководители г-жа Весела Михайлова и Мария Ценова бяха поредните участници в творческите срещи по темата „Памет за героите“ в Руския център на Столична библиотека, посветена на Националния празник 3 март. Кой е император Александър II, как генерал Гурко щурмува Стара планина, колко руски войници и офицери остават на вечен пост на връх Баба и много други факти за трудния път, през който са минали руските войни и български доброволци за Освобождението на София, научиха четвъртокласниците. Задачата за създаване на картичка с паметниците на свободата те приеха от сърце.

До нови срещи!

IMG ru1 rus4k