На 12 декември (вторник) от 18 часа в залата на Руския център в 
Столичната библиотека си спомнихме за певческото изкуство на 
харизматичния оперен певец Дмитрий Хворостовский (1962-2017).
В негово изпълнение прозвучаха арии от любими опери.

Дмитрий Хвор

На 28 ноември 2017 г. в Руския център на Столичната библиотека се 
проведе видеоконференция на тема „Иновативни практики в библиотеката“ по инициатива на Държавната универсална научна библиотека в град Красноярск, Русия и Ирина Томова – докторант в Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБит) в София. За първи път в библиотеката бе осъществена двустранна видеовръзка и представяне на докладите в реално време.
От Столичната библиотека участваха с доклади: д-р Мария Бранкова – ръководител направление „Библиотечни колекции“, Ирина Илиева – от сектор Каталогизация“, Адриана Гайдарова – началник сектор „Детска литература“, Марияна Максимова – от Руския център, Людмила Стоилова – началник сектор „Изкуство“, Ана Анастасова – началник сектор „Краезнание и книжовно наследство“. Във видеоконференцията участва и доц. д-р Юлия Савова от УниБит.

видеоконфер Красноярск

 

Видеоконф Красноярск

 

Моля съдържанието на Вашите материали да отговаря на темата и точно да 
представя историческите личности и събития. Журито ще оценява умението на авторите да ги коментират, разкривайки героизма на руските войски, приноса на българските доброволци, жителите на София и европейските консули за спасяването на града.
Не се оценяват материали, буквално взети от интернет, печатни и други 
източници.

Напомняме Ви, че крайният срок за участие е 15 декември 2017 г.

Йордан Радичков между Сибир и Швеция

           radichkov

На 15-и ноември 2017 г. от 18.30 ч. в зала „Надежда“ на Столичната 
библиотека беше представен осми том от „Йордан Радичков. Събрани 
съчинения“, който съдържа добре забравения му пътепис от Сибир от 1967 
година „Неосветените дворове“, както и любопитен разказ за пътуването му 
до Швеция от 1980 година „Малка северна сага“ – две от най-важните 
творби в творческия път на писателя. В настоящото издание на том номер 
осем българският читател за първи път ще се запознае и с бележките на 
автора, които той си е водил по време на пътуванията.
Представянето на осмия том е придружено от изложба, експонирана в зала „София“ на Столичната библиотека, с непоказани досега фотографии от пътешествието на писателя до една от най-суровите области на Земята.
Изложбата може да бъде разгледана до 30 ноември 2017 г.

                                         Radichkov tom8

Руският център в Столична библиотека Ви кани на вечер, посветена на 
драматичните исторически събития през 1917 г., довели до победата на 
Октомврийската социалистическа революция в Русия.
Ще бъде показан документалният филм „Октябрьская революция“ (2014 г.).

Заповядайте на 7 ноември 2017 г. (вторник) от 18 часа в залата на 
центъра.

Столична библиотека, Руски център, ет. 2

100 г ВОСР