От 20 януари 2018 г. в залата на Руския център в Столична библиотека започва курс по руски за деца, който ще продължи до април 2018 г.

Занятията са всяка събота от 13 до 14,30 часа.
Заповядайте в Руския център в Столична библиотека (етаж 2) да се запишете (всеки ден от 9,30 до 18 ч.)!

 

снимка за курс деца 2018

За повече информация: тел. 02/8015903, 0894 487 882 и 0893 301 087.

На 21 декември 2017 г. ръководителите на Студентското научно общество при УниБИТ акад. проф. д.п.н. Александра Куманова и преподавателят в университета д-р Николай Василев представиха в Руския център в Столичната библиотека новото електронно издание (2017 г.) на речника по библиотечна и информационна дейност (CD), посветено на два юбилея: 
70-годишнината на ЮНЕСКО и 65-годишнината на Университета по 
библиотекознание и информационни технологии.

От българска страна изданието е поднесено на президента на ИФЛА госпожа Дона Шидър.
А н г л о - р у с к о - б ъ л г а р с к и р е ч н и к
The English – Russian – Bulgarian Dictionary
Р у с к о - б ъ л г а р о - а н г л и й с к и р е ч н и к
The Russian – Bulgarian – English Dictionary
Б ъ л г а р о - а н г л о - р у с к и р е ч н и к
The Bulgarian – English – Russian Dictionary

 unibit

unibit3

Награждаването на участниците в ученическия конкурс "140 години от Освобождението на София" се състоя на 21 декември 2017 г. от 16 часа в залата на Руския център в Столичната библиотека.

 

                           невски

На 12 декември (вторник) от 18 часа в залата на Руския център в 
Столичната библиотека си спомнихме за певческото изкуство на 
харизматичния оперен певец Дмитрий Хворостовский (1962-2017).
В негово изпълнение прозвучаха арии от любими опери.

Дмитрий Хвор

На 28 ноември 2017 г. в Руския център на Столичната библиотека се 
проведе видеоконференция на тема „Иновативни практики в библиотеката“ по инициатива на Държавната универсална научна библиотека в град Красноярск, Русия и Ирина Томова – докторант в Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБит) в София. За първи път в библиотеката бе осъществена двустранна видеовръзка и представяне на докладите в реално време.
От Столичната библиотека участваха с доклади: д-р Мария Бранкова – ръководител направление „Библиотечни колекции“, Ирина Илиева – от сектор Каталогизация“, Адриана Гайдарова – началник сектор „Детска литература“, Марияна Максимова – от Руския център, Людмила Стоилова – началник сектор „Изкуство“, Ана Анастасова – началник сектор „Краезнание и книжовно наследство“. Във видеоконференцията участва и доц. д-р Юлия Савова от УниБит.

видеоконфер Красноярск

 

Видеоконф Красноярск