novini kniga11Школата за повишаване на квалификацията на преподаватели от висшите учебни заведения в Руския център на Столична библиотека, започна своята работа на 22 януари и продължи до 18 ноември 2012 г. Занятията се провеждаха всяка трета събота от месеца по три часа. Участниците в курса са преподаватели по руски език в СУ „Св. Кл. Охридски“, УНСС, УниБИТ и др.

Прочети още...

П Р О Г Р А М М А
проведения комплекса мероприятий по поддержке русского языка, культуры и образования в Болгарии
г. София, Республика Болгария
Организаторы: Негосударственное образовательное учреждение Центр поддержки образовательных программ „Открытие” и СОШ № 133 им. А.С.Пушкина г. Софии

Прочети още...

novini global1Курсът по руски език за възрастни в Руския център на Столична библиотека започна своята работа на 15 декември 2011 г. и продължи до 29 ноември 2012 г., като занятията се  провеждаха всеки четвъртък по два часа седмично.

Прочети още...

novini kalendar1Поредното заседание на софийското дружество на русистите в България се състоя в Руския център на Столична библиотека.
Русистите обсъдиха поредица от въпроси, между които преподаването на руски език във висшите училища и важността от актуализация на учебните планове и усъвършенстването на методиката на преподаване с отчитане спецификата на обучението в отделните специалности.

Прочети още...

novini kniga11Школата за повишаване на квалификацията на учителите по руски език в детските градини е неотделима част от Школите за повишаване на квалификацията на учителите по руски език в детските градини, средните училища и преподавателите във висшите учебни заведения, обхващащи всички етапи на обучението по руски език и отразяващи спецификата на всеки етап на обучение. Школата за повишаване на квалификацията на учителите по руски език в детските градини започна работа на 28 ноември 2011 година и продължи до 24 ноември 2012 година. В този период Школата постигна поставената пред нея цел – да запознае учителите, работещи в детските градини, с най-новите тенденции в обучението на децата по руски език като чужд, да съдейства на учителите в практическата им работа, да им предложи нови подходи за изпълнение на педагогическите и методически задачи.

Прочети още...