В залата на Руския център в Столичната библиотека се провеждат открити 
уроци, посветени на 140-годишнината от Освобождението. Стефка Мечкарова от 
Сдружение „Св. Иван Рилски“, Отдел Краезнание и Руският център запознаха 
учениците от софийските училища с изучаване на руски език с интересни 
факти – 5 клас 35 СЕУ, 4 клас 48 ОУ и 6 клас 32 СУИЧЕ.
Пътят към София, тактиката на генерал Гурко, Шареният мост преди 140 
години – Лъвов мост, къде е КАМЕННИЯТ КРЪСТ – първият паметник на 
руските войници, загинали за освобождението на София.
Още много известни и неизвестни факти, които да предизвикат интерес у 
децата, да четат и получат знания, да помнят и гордеят със своята
история и предци.
Ако Ви вълнува тази тема, ако искате да узнаете повече за Освобождението 
на своята любима Родина, заповядайте в Руския център на нашите диспути, 
срещи. Ще се радваме да научите подробности, които не са Ви известни.
Чакаме Ви с нетърпение!

SAM 14

32

35

48

На 22 февруари (четвъртък) 2018 г. от 18 часа в залата на Руския център в Столичната библиотека отбелязахме 23 февруари – Деня на защитника на Отечеството, който се празнува в Русия, Беларус, Таджикистан и Киргизия.

В изпълнение на Дмитрий Хворостовский прозвучаха песни, останали в златния музикален фонд.

Хворостовский

 

Заповядайте в Библиотеката на Руския център – Столична библиотека, ет.2!

 

выставка26 9и21 2 18

За българската публика Вячеслав Тихонов (1928-2009) е най-известен с ролите си в телевизионния сериал "Седемнадесет мига от пролетта", във филмите "Ще доживеем до понеделник", "Белият Бим черното ухо" и с ролята си на Андрей Болконски от великата епопея на Сергей Бондарчук "Война и мир".
Заповядайте на творческата вечер, посветена на 90 години от рождението на Вячеслав Тихонов – ще видим документални кадри и откъси от филми с него.
15 февруари 2018 г. от 18 ч. Руския център, Столична библиотека

тихонов

Уважаемые коллеги!
Факультет социальной психологии приглашает иностранных граждан учиться 
бесплатно в нашем университете, ФГБОУ ВО МГППУ (Московский 
государственный психолого-педагогический университет) по программам:
- бакалавриата - направление "Психология", профиль "Современная 
социальная психология";
- магистратуры - направление "Психология", магистерские программы 
"Социальная психология", "Практическая этнопсихология", "Организационная 
психология";
- магистратуры - направление "Психолого-педагогическое образование, 
магистерские программы "Современные технологии в психологической 
практике", "Социально-психологическое консультирование", "Психология 
дорожного движения";
- аспирантуры - специальность 19.00.05 - "Социальная психология".
Подробности: Московский государственный психолого-педагогический 
университет (ФГБОУ ВО МГППУ) приглашает иностранных граждан на обучение 
по программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, в пределах квоты Правительства РФ.
Набор студентов из числа иностранных граждан происходит путем 
регистрации и размещения личных заявлений желающих поступить в МГППУ в 
рамках квоты Правительства РФ на официальном сайте http://RUSSIA.STUDY/.
Затем кандидаты представляют оригиналы своих документов в Российские 
представительства за рубежом. Информация о российских представительствах 
за рубежом размещена на странице: http://rs.gov.ru /ru/contacts.

Дополнительную информацию можно узнать в деканате факультета социальной 
психологии по телефону +7-495-632-95-44, а также можно написать на мой 
адрес или позвонить мне: +7(903)146-27-97.
Заранее благодарю!
--
С уважением
Ольга Борисовна Крушельницкая,
зав.кафедрой теоретических основ социальной психологии
факультета социальной психологии ФГБОУ ВО МГППУ