Преподавателят по руски език госпожа Анелия Георгиева благодари
за дарените от Руския център книги за обновения кабинет по руски език 
в Средно училище "Васил Левски" в град Елин Пелин.