В края на септември 2019 г. повече от 40 ръководители и методисти на
руските центрове от 18 европейски страни участваха в работата на Третия
учебно-методически семинар, прекрасно организиран от Руския център към
Краковския педагогически университет. Лекторите от Руския държавен
педагогически университет "А. И. Херцен" – проф. В. Ефремов и
канд.педаг.н. Л. Саматова, изясниха съвременните тенденции в развитието
на руския език и неговата роля в поликултурния свят, както и
особеностите в обучението на децата билингва. От българска страна бяха
ръководителите на руските центрове във Варненския свободен университет
"Черноризец Храбър", в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", в
Регионалната библиотека "Захарий Княжески" - Стара Загора и в Столичната
библиотека. Колегите споделиха интересния си опит в работата с
най-пъстър кръг от посетители – деца, служители и възрастни, студенти и
преподаватели. Десетгодишният юбилей на Руския център към Краковския
педагогически университет беше отбелязан с богата културна програма.

rukrakov1  
   

rukrakov7

rukrakov3

rukrakov2