10 октомври 2018 г. започна с приказки за малките възпитаници на 6-то 
Основно училище "Граф Н. П. Игнатиев". В залата на Руския център в 
Столичната библиотека децата от II б клас с преподавател Л. Урумова, II 
в клас с преподавател З. Викторова, II г клас с преподавател Г. 
Бърдарова и II а клас с преподавател Л. Парашкевова гледаха и слушаха с 
интерес рисуваните от актьора Бате Ицо руски народни приказки. А те бяха 
старателно подбрани: "Приказка за рибаря и златната рибка", разказана от 
Александър С. Пушкин и "Липунюшка" с текст от Лев Н. Толстой. Преди 
прожекцията се запознаха с великите руски писатели от портретите им на 
стената и от краткото слово за тях, а за завършек сами откриха поуките 
от приказките.
И обещаха пак да дойдат!

IMG 20181010 1

IMG 20181010 3

IMG 20181010 4

IMG 20181010 5