Учениците от 7 д клас на 32 СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“ с преподавател 
г-жа Елена Колева са първите участници в инициативата на Руския център в 
Столичната библиотека и сдружение „Св. Иван Рилски” – срещи, посветени 
на бележити личности и събития. В залата на Руския център учениците, 
освен запознаване с презентацията /за месец октомври темата е „Софийски 
будители“/, получиха и будителска творческа задача. Очакваме приятни 
изненади от тях, както и още любопитковци!

2

4

27