На 10 и 11 май 2018 г. в Руския център и в Американския център – Столична библиотека, се състоя Международна научна конференция на тема „Литературознанието: диалогичност и предизвикателства“, организирана от Института за литература към БАН по повод неговата 70-та годишнина. В програмата бяха обявени чуждестранните участници: Игор Калиганов от Института по славянознание в Москва с изследването си „За някои проблеми на съвременното българистично литературознание“, Олена Чмир от Украйна – с „Литературознанието в подготовката на българисти в Киевския университет „Тарас Шевченко – вчера и днес“, Остап Сливински от Лвовския университет „Иван Франко“ – с темата за „Новата историческа вълна“ в славянските литератури на Централно-Източна Европа“, Надя Мискив от Българското училище „Иван Вазов“ в Лвов – с „Предизвикателствата на Атанас Далчевата поезия“. От българска страна бяха развити българо-руските паралели от Елка Мирчева от Института за български език към БАН: „Новгородски ли са новгородските чети-минеи?“ и от Христо Манолакев от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“: „Възможна ли е една история на руската художествена литература в България?“.