Ученици от 6-ти клас на 19 СУ„Елин Пелин", водени от учителката си
по история Ани Анастасова гостуваха на Руския център на Столичната 
библиотека. Те се запознаха с много неизвестни факти, свързани с 
освобождението на София по време на Руско-турската война 1877-1878. С 
голям интерес учениците и гостите изгледаха презентацията "София – 
освобождението". Задаваха много въпроси и споделиха своите знания за 
други герои. Те приеха предложението да напишат художествени текстове, 
да създадат видеоматериали за тези героични събития.

Учениците участват в списването на училищен вестник и ще включат 
подходящи информации в него от посещението и преживяното в Руския 
център. Особено ги впечатли Кръстът, издигнат от признателните софиянци, 
няколко месеца след Освобождението в памет на руските войни, загинали в 
битките и в зимния преход през Балкана. Проектът "Памет на героите" е 
съвместно осъществен от Руския център и Сдружението „Св. Иван Рилски". 
Автор на презентацията "София – освобождението" е Стефка Мечкарова със 
съдействието на специалисти от направление "Краезнание" на Столичната 
библиотека и храма "Въздвижение на Светия Кръст Господен".

S1877

Sofia1878

S1878