От 14 април 2018 г. до 23 юни 2018 г. в климатизираната зала на Руския 
център в Столичната библиотека ще продължи курсът по руски език за 
възрастни (предишно ниво В-1+).
Занятията са всяка събота от 10.15 до 12.15 часа.
Заповядайте в Руския център, Столична библиотека (етаж 2) да се запишете 
от 9,30 до 18 ч.!
За повече информация: тел. 02/8015903, 0894 487 882 и 0893 301 087

курс РЕ