Володя Висоцки – един от най-любимите гении в Съветския съюз и в Русия – актьор, поет, писател, композитор и певец. Автор на повече от 1000 стихотворения и 800 песни. На 25 януари 2018 г. би навършил 80 години, но ние – неговите съвременници – го запомнихме млад, вдъхновен, иронично-сатиричен, гневен, обичащ и ... винаги – искрен и правдив. 
Видеоконцертът, представен в Руския център в Столичната библиотека, събра само малка част от почитателите на Володя Висоцки. И както казаха те: „Беше вълнуващо!”.

ВВ 1rr

ВВ Василий

ВВ 2