На 28 ноември 2017 г. в Руския център на Столичната библиотека се 
проведе видеоконференция на тема „Иновативни практики в библиотеката“ по инициатива на Държавната универсална научна библиотека в град Красноярск, Русия и Ирина Томова – докторант в Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБит) в София. За първи път в библиотеката бе осъществена двустранна видеовръзка и представяне на докладите в реално време.
От Столичната библиотека участваха с доклади: д-р Мария Бранкова – ръководител направление „Библиотечни колекции“, Ирина Илиева – от сектор Каталогизация“, Адриана Гайдарова – началник сектор „Детска литература“, Марияна Максимова – от Руския център, Людмила Стоилова – началник сектор „Изкуство“, Ана Анастасова – началник сектор „Краезнание и книжовно наследство“. Във видеоконференцията участва и доц. д-р Юлия Савова от УниБит.

видеоконфер Красноярск

 

Видеоконф Красноярск