През октомври 2017 г. Руският център в Столична библиотека постави началото на виртуални срещи с личности от миналото и настоящето на Русия. Обикновени или много известни хора – те са необикновени с таланта си да сътворяват красота. Творенията им са разкрити на страниците на списание „Русский мир”, издание на Фонд „Русский мир” (Москва). На  чаша чай на 25 октомври се срещнахме с  творчеството на художничката Зинаида Серебрякова (1884-1967).

чашка чай