Клуб на ценителите на руската литература, култура и изкуство

Клубът събира веднъж месечно почитателите на руската култура по 
предварително изготвена програма за годината. Събитията ще бъдат 
обявявани на сайтовете на Руския център и на Столична библиотека. 
Разработваните теми обхващат руската литература, музика, театър, кино, 
изобразително изкуство и архитектура, ще се акцентира на заслужили 
обичта на публиката творци. В занятията на клуба ще се използват 
мултимедийните технически средства в Руския център, както и всички 
видове издания и електронни ресурси, налични в Центъра и в Столичната 
библиотека.
За добрата информираност на нашите гости ще бъдат предоставяни материали по разглежданите теми.