На 28 ноември 2017 г. в Столична библиотека се проведе видеоконференция на тема „Иновативни практики в библиотеката“ съвместно с Държавната универсална научна библиотека на град Красноярск, Русия. Такъв форум се осъществи за първи път в библиотеката чрез видеоконферентна връзка, която осигурява едновременно двупосочно предаване, обработка, трансформиране и представяне на информация от разстояние в реално време.

От Столична библиотека участваха с доклади : ръководител направление „Библиотечни колекции“ - д-р Мария Бранкова, от сектор „Каталогизация“ - Ирина Илиева, началник сектор „Детска литература“ - Адриана Гайдарова, от Руски център - Марияна Максимова, началник сектор „Изкуство“ - Людмила Стоилова, началник сектор „Краезнание и книжовно наследство“ - Ана Анастасова.

Във видеоконференцията участваха и представители от УниБит - доц. д-р Юлия Савова

и докторант Ирина Томова.

videoconf1videoconf2  

videoconf3videoconf4

videoconf5videoconf6