Клуб на ценителите на руската култура и изкуство

Клубът ще събира веднъж месечно почитателите на руската култура по предварително изготвена програма, обявена на сайтовете на Руския център и на Столична библиотека. Темите, по които ще работи, обхващат руската литература, музика, театър, кино, изобразително изкуство и архитектура, ще се представят музеи и изложби, музикални произведения, ще се акцентира на заслужили обичта на публиката творци. В занятията на клуба ще се използват техническите средства, налични в руския център, книги, албуми, дискове, филми, различни електронни ресурси. Предвижда се да гостуват творци, свързани с руското изкуство.

За добрата информираност на нашите гости ще бъдат предоставяни списъци с материали, налични в Столична библиотека по разглежданите теми.