Фондът на Руския център е включен в две поредици – каталог на книгите и каталог на некнижните носители на информация. Приложените списъци дават обща представа за материалите и са подредени тематично:
 
- Общ отдел
- Обществени науки
- Естествени и приложни науки
- Изкуство
- Филология. Езикознание
- Художествена литература. Литературна критика
- География. История
 
Търсене по автор или тема може да се прави само в електронния каталог от сайта на Столична библиотека на адрес: http://libsofia.bg. В описанието освен автор, заглавие, местоиздаване, издателство, година на издаване, са посочени форматна и систематично-азбучна сигнатура. 
Поддържа се азбучно-предметна картотека с аналитични описания от книгите в центъра, която разкрива по-детайлно съдържанието на фонда.  
 
-------------------------------------------------------