На 25 май 2017 г. доц. д-р Антония Радкова от Софийския университет „Св. Климент Охридски” проведе със студентите от трети курс, специалност „Руска филология”, обучение за работа с интерактивна дъска. Студентите бяха запознати с учебниците и учебните пособия в библиотеката на Руския център, както и с технологичните възможности на мултимедиата, убеждавайки се в ефективността й в преподаването на руски език.

25 05 17

25 5 17